Barbour是英国标志性品牌,1894年成立于南希尔兹港,以格子呢图案和著名经久防水夹克的卓越性能而闻名全球。名副其实的传承与生活方式标志性品牌,因标志性的英国风格而受到大家的认可,永不过时。

Orari

周一至周四
10.00 - 13.00
17.30 - 19.30
周五和周六
10.00 - 15.00
17.30 - 19.30

CONTATTI

+39 051 26 79 50

+39 331 60 84 207

WhatsApp: +39 331 6084207